Elektrika Rašić
vl.Martin Rašić | Hrvatskih branitelja | 35208 Ruščica| mob 00385 (0)993463987

Ovisno o željama kupca u ponudi imamo sustave koji mogu zadovoljiti sve vaše potrebeAPOLLO II Za elektrifikaciju većih sustava koristimo uređaj APOLLO. Uređaj ima 10 izlaza koji se mogu kombinirati za zvona i čekiće. Uređaj je moguće opremiti antenom koja satelitskim putem usklađuje vrijeme na satu kao i vrijeme na toranjskim satovima sa srednjoeurposkim vremenom. Apollo je moguće opremiti i modemskim uređajem koji koristi fiksnu telefonsku linij ili ako nema fiksne linije, moguće ga je povezati pomoću mobilnoga uređaja koji omogućavaju daljisko upravljanje. U praksi to znači da se tipkovnica vašeg mobilnog uređaja ili običnog telefonskog aparata s tonskim biranjem isprogramira, te pomoću pojedine tipke pokrećete odnosno zaustavljate crkvena zvona. Moguće je napraviti i opcije za pokojnike i još mnoge druge. Među mnogim opcijama nalazi se i daljinsko programiranje i održavanje uređaja pomoću kojeg instalater može po vašim željama programirati i kontrolirati stanje uređaja. Apollo također služi za pokretanje i kontrolu toranjskih satova , moguća je i kontrola rasvjete itd. Pomoću memorijskih modula moguće je pohraniti vaše programe , postavke sekvence i programe zvonjenja. Apollo služi kao upravljački sklop za uređaj MOVOTRON koji vrši nadzor rada motora za pokretanje zvona.


TEMPORATempora je uređaj za manje instalacije s opcijama koje ima i APOLLO. Jedina razlika tempore i apolla je u broju izlaza . Dok appollo ima 10, tempora ih ima 4 ili 6. To znači da i tempora može biti navođena antenom , moguće ju je pomoću modema nadograditi tako da možemo koristiti opcije daljinskog upravljanja zvona , daljinskog programiranja i sve programe i podatke s nje je moguće spasiti na memorijske module.


MOVOTRON COMPACT IIIMovotron je mikroprocesor koji se brine o radu motora, odnosno vrši nadzor gibanja zvona. Uporabom movotron sklopa izbjegnute su sklopke , “mikrošalteri ”, živini prekidači i drugi izvori kvarova. Prilikom puštanja zvona u rad, movotron se spaja s terminalom i podešavaju se parametri gibanja zvona. Po završetku podešavanja parametri se pohranjuju u memoriju movotrona . Ovaj sustav ima vlo velike sigurnosne zaštite da ne dođe do neželjenih gibanja zvona (okretanja za 360°). Movotron se isporučuje u dva oblika. Za veće instalacije imamo glavnu ploču s pomoćnim pločama za svako zvono , ili kod manjih sustava kada je sve u jednom paketu, u oba slučaja movotron se nalazi u zaštinim razvodnim ormarima te je tako zaštićen od vanjskih utjecaja. Moguće je birati između opcija senssor weel za elektromotore ili period software za linearne motore.

Kod elektrifikacije je moguće koristiti elektromotor opremljen elektronskim brojačem okretaja, kojim se šalju informacije o trenutnom položaju zvona u movotron, te se vrši daljnja regulacija. Prilikom korištenja ovog tipa motora potrebni su kotači i lanci koje treba podmazivati. Da bi izbjegli podmazivanja i eventualnu neželjenu buku koja dolazi korištenjem lanaca uveli smo LINEARNE MOTORE.


LINEARNI MOTOR

Za razliku od elektromotora koji za njihanje zvona traži uporabu kotača i lanaca koji ujedno proizvode buku i traže održavanje korištenjem linearnog motora buka je svedena na minimum, a održavanja gotovo i nema. Linearni motor je poseban oblik elektromotora bez rotirajućih dijelova odnosno rotora. Može se zamisliti da smo uzdužno prerezali klasični motor sve do osi rotacije te rotor i stator “izravnali” tako da se oblici valjka pretvore u ravne ploče.Između tako dobivene statorske i rotorske plohe, umjesto okretnog momenta, djeluje linearna sila uslijed koje dolazi do linearnog kretanja i oslobađanja mehaničkog rada. Statorski dio je učvršćena za konstrukciju i on se napaja, dok pomični, rotorski dio pričvršćujemo za jaram i on se giba sukladno sa zvonom.


PEDNOSTI I NEDOSTATCI LINEARNOG MOTORAPREDNOSTI:

Eliminira se buka koja se neminovno javlja kod prijenosa lancem. Kod linearnog motora imamo samo zvuk zvona kao kod ručnog zvonjenja užetom.

Nema potrebe za podmazivanjem dijelova i nema habanja prijenosa

Posebno je prikladan za instalacije izložene djelovanju soli i atmosferskim dijelovanjima (na otvorenom)..

NEDOSTATCI:

Ovaj motor je slabije iskoristivosti od klasičnog elektromotora.Poželjna je trofazna instalacija.Troši više struje od klasičnog sustava .