Elektrika Rašić
vl.Martin Rašić | Hrvatskih branitelja | 35208 Ruščica| mob 00385 (0)993463987

Crkva Sv.Martina, Čepinski Martinci (satovi i elektronska zvona)


Postavljena su tri sata promjera 100 cm. Svaki sat ima svoj pogonski sklop. Osim satova ugrađena su i elektronska zvona. Korištena je jedna truba s širim pojasom frekvencija tako da imamo zvuk gotovo identičan zvuku klasičnih zvona. Satovima i zvonima upravlja matični sat Tempora.